گروه آموزش راهنمایی استان اصفهان

مباحث و موضوعات مرتبط با آموزش راهنمایی

غنی سازی یادگیری دروس علوم و ریاضی

طرح ملی غنی سازی تجارب یادگیری دروس علوم تجربی و ریاضیات اول راهنمایی

این طرح در طول سال تحصیلی 89-88 درپايه اول راهنمايي دريك آموزشگاه ازهرمنطقه و در تمامی کشور اجرا مي شودودرصورت داشتن نتايج مثبت به تدريج درسال هاي آينده درهمه ي آموزشگاه هاوپايه هاي ديگرنيزانجام خواهد شد .

 چون  با همکاری و توجه خاص  گروه آموزش راهنمایی ، قرار است  اين طرح با جدیت در استان اصفهان نیز به اجرا در آید بطور خلاصه به نکاتی جهت آشنایی شما عزیزان با اهداف اصلی طرح اشاره می شود. .

هدف از این طرح مبادله وارتقاي تجارب معلمان و احیای نقش تصمیم گیری معلم در امر تدریس است به نحوی که اورا از یک انتقال دهنده مفاهیم (اپراتور)به معلمی تصمیم گیر و برنامه ریزوفكور تبدیل کند. فردی که در سه بخش زیر توانایی تولید برنامه و اجرای آن را داراست:

-محتوای یادگیری 1

تغییر نگرش معلم به عنوان فردی که اجازه دستکاری و متناسب سازی محتوا، از زاویه توجه به کاربرد یادگیری در زندگی واقعی دانش آموز را دارد.

-روشهای یاد گیری2

الف)یادگیری فعال: تا دانش آموزان درتولید مفهوم نقش داشته باشند.

ب)یادگیری گروهی: تا دانش آموزان در تعامل با هم از هم بیا موزند.

ج)فعالیت علمی، عملی و فکری بیشتر:تا دانش آموزان در تعامل مغز ها با دست ها عمیق تر بیاموزند.

ارزشیابی-3

الف)ارزشیابی مستمر: به عنوان جستجوی موقعییتهایی که می توان ارزشیابی در خدمت یادگیری رادركلاس محقق كرد.

ب)ارزشیابی پایانی:توجه به رویکرد های جدید در آزمون های پایانی و یادآوری اهمیت اجرای آزمون های عملکردی واستفاده از پرسش هاي تفكربرانگيزوخلاقيتي

می دانیم که دانش آموزان نیازمندفرصت هایی برای یادگیری به شیوه های گوناگون ومعلمان نیازمند گنجینه ی روش های

یاددهی-یادگیری بر آمده از نظریه های یاد گیری و نظریه های تربیتی هستند.

معلم اندیشه ورز و متفکرکسی است که هم به دانش آموزوهم به موضوع درسی می اندیشد و تلاش می کندبانيازسنجي ازدانش آموز بین این دو پلی بسازد اما در طول سال ها و به تدریج دراین راه تجاربی می اندوزد. به نظر می رسد یکی از راههای دست یابی به اهداف و محور های ذکر شده در با لا استفاده از این تجارب است به نحوی که در دوره آموزشی معلمانی که در طرح شرکت می کنندبا هم و از هم می آموزند که برای شروع تدریس بهترین شیوه های بر انگیزنده ي دانش آموزان چیست ؟

فهم کدام مفاهیم برای دانش آموزان دشوار است؟بااستفاده ازچه فعاليت هاي موازي می توان درک آن ها را ساده کرد؟

چگونه می توان از دانسته های دانش آموزان در جهت تفهیم مطالب جدید استفاده کرد؟

بهترین روش تدریس برای ارائه هر موضوع کدام است؟

درهرواحديادگيري، ازكدام نوع ارزشيابي مستمربراي تكوين آموزه هاوبرطرف كردن نقاط ضعف فرآيند تدريس مي توان بهره برد؟

اشتباهات و بد فهمی های علمي رایج دانش آموزان در هر موضوع درسی کدامندوچگونه مي توان آنهارابرطرف نمود؟

در هر موضوع درسی ،كدام پرسش هاي پاياني تفكربرانگيزتراست وباعث ايجاد خلاقيت دردانش آموزان مي شود؟

وده ها سوال دیگر

همکارانی که برای این طرح انتخاب شده اند بایدعلاوه بر آنکه انگیزه لازم برای شرکت در دوره 32ساعته آموزشی را دارا باشند ضروری است از قبل مطالعاتی در مورد روشهای نوین تدریس مانند:طرح شبکه ای-کاوشگری-ساخت گرایی-بارش فکری-مقایسه ای - اعضای تیم-پژوهش و نوع آوری-دریافت مفهوم و غیره داشته در تدریس تخصصی کتاب مسلط بوده وتوانایی برنامه ریزی درسی را داشته باشند.

اگر شما نیز یکی از 80معلمی هستید که دراین طرح شرکت می کند بدینوسیله بعلت حضور در این طرح بزرگ و تا ثیری که در آینده در آموزش علوم و ریاضی به فرزندان ایران زمین خواهید داشت به شما تبریک می گویم.

با تشکر

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 17:16  توسط حميد رضا موتمر  |